clock
Wij zijn vandaag open van 09:00 tot 13:00 en van 13:30 tot 17:00
Erkend door alle mutualiteiten!
hervorming in zorgsector

Hervorming in de zorgsector: de patiënt staat centraal

Federaal Minister van Volksgezondheid Maggie De Block stelde in 2016 een hervorming van de zorgsector voor, waarbij ze streeft naar een geïntegreerde samenwerking binnen het netwerk zorg. De patiënt zal voortaan centraal staan, zijn zorg zelf in handen nemen en dus meer inspraak krijgen. Met onze persoonlijke, multidisciplinaire en bewust kleinschalige aanpak spelen we daar bij Ortho-Kin op in. Zo willen we jou de best mogelijke zorg bieden en je levenskwaliteit verbeteren.